Archive

Monthly Archives: September 2009

IMG_9308

…”Narodi imaju pravo da menjaju svoje vladare ako se ovi pokažu nesposobnima da obezbede valjanu vladavinu ili ako je njihova vladavina nepodnošljiva, rekoh, ili ih se pak klone ukoliko mogu da nađu utočišta u samoći, jer vlast jeste nužno zlo, ali je na koncu ona ipak zlo i, kako god se okrene, predstavlja ograničavanje lične slobode, čak i u svom najboljem obliku. Dijego je na to odgovorio da mu moje reči deluju kao trabunjanje ludaka, te da on nije čovek čijoj skromnoj pameti i sposobnosti dolikuje da se bavi takvim umovanjima, već prost Mursijac, običan težak mornar, koji samo pokušava da smerno služi svog gospodara i da nanese što manje zla sebi i drugi.”…

…”Pozvaše Jaboguea  da razjasni zbog čega se njegov poglavica tako rasrdio, te naposletku doznadosmo da mu je Luis de Tores kazao da ne treba da bude mnogo poverljiv prema religijskim učenjima koja je don Dijego iznosio Indijancima, jer će za lepim rečima Našega Gospoda Isusa Hrista ubrzo doći užasni ljudi, koje nazivaju inkvizitorima, koji ne samo da će Indijancima popaliti kuće, već će i njih spaljivati na lomači, iako će im biti nejasno kakav su greh počinili da zasluže takvu kaznu, jer ovi okrutni, nemilosrdni ljudi nimalo ne haju za tuđe patnje i živote, već se drže slova zakona koliko strogih toliko nerazumljivih, koji im daju toliku moć da čak ni don Dijego de Arana ne bi mogao izmaći njihovoj surovoj odmazdi ukoliko bi posumljali da se iole udaljio od propisa vere koju su branili sa toliko svireposti.

Lice Luisa de Toresa zračilo je takvom skrušenošću da beše teško i pomisliti da je bio u stanju da Indijancima izrekne onakve nesuvislosti.”…

Pismo sa kraja sveta — Hose MAnuel Fahardo

Advertisements